Archive for January, 2014

Zapisnik

Monday, January 13th, 2014

sa održanog sastanka između predstavnika sindikata i premijera USK-a

Zapisnik 13. januar 2013.

Zahtjev

Monday, January 13th, 2014

Ispred predsjednika KO SSOOiO USK-a Hadžić Zehre i predsjednika KO SSVOONK-a USK-a Zukanović Enesa, upućen je  Zahtjev predsjedavajućem skupštine USK-a, predsjedniku komisije za budžet skupštine USK-a, za učestvovanje u raspravi o Nacrtu Budžeta USK-a  za 2014. god.

Zahtjev za učestvovanje u raspravi

Pregovori

Monday, January 6th, 2014

O toku pregovora između predstavnika Sindikata i Vlade možete pročitati u nastavku.
Zakljucci