Archive for April, 2014

Sporazum

Tuesday, April 29th, 2014

Potpisan sporazum za period mart-decembar 2014 između Vlade USK-a i SSOOiO.

Održana VI sjednica KO

Wednesday, April 16th, 2014

Zaključci sa sjednice KO održane 12.04.2014. god.

Izjava

Wednesday, April 16th, 2014

Izjava za članove organa, nosioca funkcija i njihovih zamjenika Samostalnog sindikata. Potpisanu izjavu dostaviti KO.