Archive for December, 2014

Zahtjev za održavanjem sastanka

Friday, December 19th, 2014

SSOOiO USK-a i SSVOONK USK-a uputili su Zahtjev Predsjedavajućem Skupštine USK-a za održavanjem hitnog sastanka za ponedjeljak, 22.12.2014. god..

Friday, December 19th, 2014

KO SSS uputio je Dopis Skupštini USK-a i Vladi USK-a o hitnosti rješavanja nastale situacije.

Zaključci

Monday, December 8th, 2014

Zaključci sa XII sjednice KO Sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja i odgoja USK-a od 6.12.2014. godine.

Thursday, December 4th, 2014

Kantonalni odbor SSS USK-a objavili su Saopćenje za javnost.