Archive for January, 2015

Saopštenje za javnost

Friday, January 23rd, 2015

Saopštenje za javnost koje je dostavljeno medijima.

Održana sjednica KO

Friday, January 23rd, 2015

Na sjednici KO održanoj 23.01. donijeti su slijedeći Zaključci.

Reagiranje povodom najavljene Odluke o smanjenju plaća

Saturday, January 10th, 2015

KO Saveza samostalnih sindikata za USK-a izdao je  Saopćenje za javnost.

Održan sastanak Sindikata Budžetskih korisnika USK-a

Saturday, January 10th, 2015

Zaključci sa održanog sastanka svih predsjednika Kantonalnih odbora uposlenih koji primaju plaću iz Budžeta USK-a.

Upućen Dopis relevantnim institucijama

Tuesday, January 6th, 2015

Upućen je Dopis Skupštini USK-a, Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a kao i Ministarstvu finansija.