Archive for April, 2015

Sporazum

Wednesday, April 29th, 2015

Potpisan Sporazum za period februar-mart 2015.

Odluka

Friday, April 24th, 2015

Odluka o datumu stupanja u Generalni štrajk.

Poziv

Monday, April 20th, 2015

Poziv za sindikalne povjerenike na Proširenu sjednicu Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH za USK.

Pregovori

Monday, April 20th, 2015

Obavijest o današnjim pregovorima sa Ministrom obrazovanja, nauke i kulture i sporta USK-a

Arbitražnim postupkom zaključen Sporazum

Saturday, April 18th, 2015

Između sindikata i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK-a zaključen Sporazum o minimumu poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme trajanja štrajka.

Dogovor

Tuesday, April 14th, 2015

Dogovor postignut između predstavnika sindikata i vlade.

Pregovori

Monday, April 13th, 2015

Izvještaj o toku pregovora.

Održana sjednica štrajkačkog odbora

Monday, April 13th, 2015

Zapisnik sa prve sjednice štrajkačkog odbora.

Prijedlog Vlade USK-a

Thursday, April 9th, 2015

Vlada USK-a uputila je dva prijedloga sindikatu budžetskih korisnika na očitovanje.