Pregled

Pregled utvrđenih koeficjenata i njihove vrijednosti za osnovu obračun plaća, kao i drugih naknada, po kantonima u Federaciji BiH.

Comments are closed.