Reprezentativnost sindikata

Ministarstvo zdravstva,  rada i socijalne politike USK-a, dostavlja Mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa primjenom odredaba Zakona o radu i utvrđivanju reprezentativnosti sindikata.

Comments are closed.