Arbitražnim postupkom zaključen Sporazum

Između sindikata i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK-a zaključen Sporazum o minimumu poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme trajanja štrajka.

Comments are closed.