Inicijativa

Pokrenuta Inicijativa za izmjenu i dopunu Pravilnika o definisanju kriterija za proglašavanjem uposlenika za čijim radom je djelomično ili u potpunosti prestala potreba.

Comments are closed.