Kantonalni odbor

SASTAV KANTONALNOG ODBORA U MANDATNOM PERIODU 2013-2017.

PREDSJEDNICA
Hadžić Zehra

DOPREDSJEDNIK
Kurtagić Amel

ČLANOVI  KANTONALNOG ODBORA ( sa područja Općine Bihać)

Kurtagić Amel,  OŠ „ Prekounje“

Dervišević Reufa,  OŠ „Kamenica“

Shokumbi Beba, JU Dječiji vrtić Bihać

ČLANOVI KANTONALNOG ODBORA ( sa područja Općine Bosanska Krupa)

Benjamin Pašalić,  OŠ  “Otoka“

ČLAN KANTONALNOG ODBORA ( sa područja Općine Bosanski Petrovac)

Armin Mahmutspahić,  OŠ “Ahmet Hromadžić”

ČLAN KANTONALNOG ODBORA ( sa područja Općine Bužim)

Enes Kedić,  OŠ  “Bužim”

ČLANOVI KANTONALNOG ODBORA ( sa područja Općine Cazin)

Zehra Hadžić OŠ  “Gornja Koprivna”

Kasim Arnautović OŠ  “Ćoralići”

Ornela Filipović Mahmutović  OŠ  “Cazin II”

ČLAN KANTONALNOG ODBORA ( sa područja Općine Ključ)

Nermin Mešanović OŠ“ Ključ“

ČLANOVI KANTONALNOG ODBORA ( sa područja Općine Sanski Most)

Nedžada Siječić OŠ  “Arif Hukanovi攄

Alen Salihović  “5.oktobar”

ČLANOVI KANTONALNOG ODBORA ( sa područja Općine Velika Kladuša)

Enis Kantarević OŠ ” Todorovska Slapnica”

Šerif Hušidić  OŠ  “1.mart”