Bihać

Sindikalna podružnica OŠ "HARMANI I"
Adresa: Harmanski sokak 3   Tel.: 037/223-292
Sindikalni povjerenik: Almir Mahmić 
e-mail: almiresku@yahoo.de
Sindikalna podružnica OŠ "HARMANI II" 
Adresa: Ešrefa Kovačevića bb   Tel.: 037/220-198 
Sindikalni povjerenik: Nermina Henda  
e-mail: nerminahenda@hotmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "PREKOUNJE"
Adresa: Safvet-bega Bašagića 26  Tel.: 037/311-030 
Sindikalni povjerenik: Jasmina Čaušević
e-mail: sosbusska@gmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "GORNJE PREKOUNJE - RIPAČ" 
Adresa: Vejzovac bb  Tel.: 037/319-231
Sindikalni povjerenik: Mirzet Sagrković 
e-mail: mirza_bati@msn.com
Sindikalna podružnica OŠ "KULEN VAKUF - ORAŠAC" 
 Adresa: Trg žrtava 12. juni  Tel.: 037/365-651
Sindikalni povjerenik: Ines Hadžihajdarević 
e-mail: sindpodkulenvakuforasac@outlook.live.com
Sindikalna podružnica OŠ "GATA ILIDŽA - VRSTA"
Adresa: Gata  Tel.: 037/370-310 
Sindikalni povjerenik: Semira Šiljdedić
e-mail: semra.siljdedic@hotmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "BREKOVICA"
Adresa: Brekovica bb  Tel.: 037/302-131 
Sindikalni povjerenik: Emina Pečenković
e-mail: eminaemillypecenkovic@gmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "KAMENICA"
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije bb  Tel.: 037/388-142 
Sindikalni povjerenik: Reufa Dervišević
e-mail: dervisevicreufa@hotmail.com
Sindikalna podružnica JU "DJEČIJI VRTIĆ"
Adresa: 502. Viteške brigade  Tel.: 037/223-066 
Sindikalni povjerenik:
e-mail: