Bosanska Krupa

Sindikalna podružnica JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA"
Adresa: Trg Avde Ćuka 36   Tel.: 037/471-107
Sindikalni povjerenik: Zinka Stranjac
e-mail: zinkastranjac@hotmail.com
Sindikalna podružnica JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA"
Adresa: Zahum bb   Tel.: 037/472-066
Sindikalni povjerenik: Ernes Halilović
e-mail: ernes_ba@yahoo.com
Sindikalna podružnica OŠ "OTOKA"
Adresa: Otočkih heroja bb   Tel.: 037/477-003
Sindikalni povjerenik: Sanela Bešić 
e-mail:
Sindikalna podružnica OŠ "JEZERSKI"
Adresa: Jezerski bb   Tel.: 037/481-063
Sindikalni povjerenik: Alma Mehić
e-mail: almamehych@hotmail.com
Sindikalna podružnica JU "DJEČIJE OBDANIŠTE I DOM UČENIKA"
Adresa: Humska bb   Tel.: 037/471-079
Sindikalni povjerenik: Emina Bratić
e-mail: emina.bratic74@gmail.com