Cazin

Sindikalna podružnica OŠ "Cazin I"
Adresa: Hasana Mujezinovića bb   Tel.: 037/514-221
Sindikalni povjerenik: Ermin Mureškić
e-mail: ermin.eemm@gmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "Cazin II"
Adresa: Ćuprija bb   Tel.: 037/539-032
Sindikalni povjerenik: Mina Handanagić
e-mail: oscazin2@gmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "Gornja Koprivna"
Adresa: Gornja Koprivna bb   Tel.: 037/550-673
Sindikalni povjerenik: Zehra Hadžić
e-mail: zehra62@hotmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "Ćoralići"
Adresa: Ćoralići bb   Tel.: 037/536-598
Sindikalni povjerenik: Kasim Arnautović
e-mail: 
Sindikalna podružnica OŠ "Ostrožac"
Adresa: Ostrožac bb   Tel.: 037/531-159
Sindikalni povjerenik: Edin Kovačević
e-mail: kovacevice@hotmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "Pećigrad"
Adresa: Pećigrad bb   Tel.: 037/540-204
Sindikalni povjerenik: Asmira Salkić
e-mail: asmira.salkic1982@hotmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "Skokovi"
Adresa: Skokovi bb   Tel.: 037/547-302
Sindikalni povjerenik: Hamed Gabeljić
e-mail: 
Sindikalna podružnica OŠ "Šturlići"
Adresa: Šturlići bb   Tel.: 037/555-002
Sindikalni povjerenik: Kemal Bajraktarević
e-mail: kemal.b71@live.com
Sindikalna podružnica OŠ "Stijena"
Adresa: Stijena bb   Tel.: 037/543-536
Sindikalni povjerenik: Mersad Vatić
e-mail: sindikatstijena@gmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "Tržačka Raštela"
Adresa: Tržačka Raštela bb   Tel.: 037/520-033
Sindikalni povjerenik: Sulejman Pjanić
e-mail: juosrastela1@hotmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "Liskovac"
Adresa: Liskovac bb   Tel.: 037/551-008
Sindikalni povjerenik: Idriz Avdić
e-mail: idriz1983@hotmail.com
Sindikalna podružnica JU Dječije obdanište "Hasnija Omanović"
Adresa: Zuhdije Žalića 38   Tel.: 037/514-218
Sindikalni povjerenik: Nasiha Mizić
e-mail: nasihamizic@gmail.com