Ključ

Sindikalna podružnica OŠ "KLJUČ" 
Adresa: Kulina Bana bb   Tel.: 037/661-029
Sindikalni povjerenik: Aida Subašić
e-mail: muharem.subasic@bih.net.ba
Sindikalna podružnica OŠ "VELAGIĆI"
Adresa: Velagići bb   Tel.: 037/674-712
Sindikalni povjerenik: Mirnesa Hotić
e-mail: mirnesa1972@outlook.com
Sindikalna podružnica OŠ "SANICA"
Adresa: Sanica bb   Tel.: 037/671-008
Sindikalni povjerenik: Almira Sadiković
e-mail: sadikovic.almira@yahoo.com
Sindikalna podružnica JU Dječiji vrtić "Ljiljan"
Adresa: Branilaca BiH bb   Tel.: 037/661-012
Sindikalni povjerenik: Nermina Domazet
e-mail: