Sanski Most

Sindikalna podružnica OŠ "5. oktobar" 
Adresa: Viteške bb   Tel.: 037/686-172
Sindikalni povjerenik: Alen Salihović
e-mail: salihovic_alen@windowslive.com
Sindikalna podružnica OŠ "Hasan Kikić" 
Adresa: Ključka 23   Tel.: 037/685-271
Sindikalni povjerenik: Alma Bobija
e-mail: almabobija@hotmail.com
Sindikalna podružnica JU OŠ "Prva sanska škola" 
Adresa: Banjalučka bb   Tel.: 037/689-437
Sindikalni povjerenik: Elvira Kurbegović
e-mail: elvirakurbegovic@gmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "Mahala" 
Adresa: Hamzibegova bb   Tel.: 037/681-989
Sindikalni povjerenik: Jasmina Alagić
e-mail: jasminak.984@gmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "Skender Kulenović" 
Adresa: Donji Kamengrad bb   Tel.: 037/695-040
Sindikalni povjerenik: Dunja Džafić
e-mail: dzafic.dunja@gmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "Arif Hukanović" 
Adresa: Vrhpolje bb   Tel.: 037/692-809
Sindikalni povjerenik: Nedžada Toljić
e-mail: nedzada1973@gmail.com
Sindikalna podružnica OŠ "Fajtovci" 
Adresa: Fajtovci bb   Tel.: 037/698-404
Sindikalni povjerenik: Almir Ramić
e-mail: ramicalmir@hotmail.com
Sindikalna podružnica JU Dječiji vrtić "Krajiška radost"
Adresa: VKB br.1   Tel.: 037/686-633
Sindikalni povjerenik: Emina Muhić
e-mail: eminamuhic35@hotmail.com