Velika Kladuša

Sindikalna podružnica JU OŠ "Prva osnovna škola"
Adresa: Ibrahima Mržljaka 27   Tel.: 037/770-013
Sindikalni povjerenik: Ramiza Vesković
e-mail: 
Sindikalna podružnica JU OŠ "25. novembar"
Adresa: Bihaćkih brigada 7   Tel.: 037/770-208
Sindikalni povjerenik: Almira Džanić
e-mail: almiradzanic@hotmail.com
Sindikalna podružnica JU OŠ "Donja Vidovska"
Adresa: Donja Vidovska bb   Tel.: 037/723-331
Sindikalni povjerenik: Samra Mržljak
e-mail: 
Sindikalna podružnica JU OŠ "Todorovska Slapnica"
Adresa: Todorovska Slapnica bb   Tel.: 037/728-388
Sindikalni povjerenik: Fatima Nuhanović
e-mail: 
Sindikalna podružnica JU OŠ "Fadil Bilal"
Adresa: Šumatac bb   Tel.: 037/713-448
Sindikalni povjerenik: Renato Đogić
e-mail: renatodogic@hotmail.com
Sindikalna podružnica JU OŠ "Crvarevac"
Adresa: Zborište bb   Tel.: 037/725-632
Sindikalni povjerenik: Zećo Purišić
e-mail: zeco3462@gmail.com
Sindikalna podružnica JU OŠ "Podzvizd"
Adresa: Podzvizd bb   Tel.: 037/718-923
Sindikalni povjerenik: Elvir Omeragić
e-mail: elvir.omeragic@hotmail.com
Sindikalna podružnica JU OŠ "Suad Tabaković"
Adresa: Todorovo bb   Tel.: 037/716-858
Sindikalni povjerenik: Nihad Sulejmanagić
e-mail: nihad84@live.com
Sindikalna podružnica JU OŠ "1. mart"
Adresa: Vrnograč bb   Tel.: 037/710-481
Sindikalni povjerenik: Emir Kauković
e-mail: emirkaukovic@hotmail.com
Sindikalna podružnica JU OŠ "Sead Ćehić"
Adresa: Grahovo   Tel.: 037/720-504
Sindikalni povjerenik: Devleta Klipić
e-mail: devletaklipic2@gmail.com
Sindikalna podružnica JU "Dječije obdanište"
Adresa: Braće Salkić 3   Tel.: 037/770-179
Sindikalni povjerenik: Merima Muratović
e-mail: djecijeobdaniste.v.k@bih.net.ba