Velika Kladuša

Osnovne škole i povjerenici  

OŠ “PRVA OSNOVNA ŠKOLA” – Ramiza Vesković

OŠ “25. NOVEMBAR” – Almira Džanić

OŠ “DONJA VIDOVSKA” – Davorka Pajazetović

OŠ “TODOROVSKA SLAPNICA” – Enis Kantarević

OŠ “FADIL BILAL” – Erna Muharemović

OŠ “CRVAREVAC” – Bekir Mahmić

OŠ “PODZVIZD” – Aziz Hušidić

OŠ “TODOROVO” – Nihad Sulejmanagić

OŠ “1.MART” – Irija Stanisavljević

OŠ “SEAD ĆEHIĆ“ – Tanzila Okanović

 

DJEČIJI VRTIĆ – Esma Hadžić