Zahtjev za održavanjem hitnog sastanka

0
2

Zahtjev KO SSS USK-a (Sindikat osnovnog i predškolskog obrazovanja, Sindikat srednjeg obrazovanja, nauke i kulture i Sindikat državnih službenika i namještenika sudske i tužilačke vlasti USK-a) za održavanjem hitnog sastanka sa Premijerom Vlade USK-a i resornim ministrima.