Zahtjev

Ispred predsjednika KO SSOOiO USK-a Hadžić Zehre i predsjednika KO SSVOONK-a USK-a Zukanović Enesa, upućen je  Zahtjev predsjedavajućem skupštine USK-a, predsjedniku komisije za budžet skupštine USK-a, za učestvovanje u raspravi o Nacrtu Budžeta USK-a  za 2014. god.

Zahtjev za učestvovanje u raspravi

Comments are closed.